Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

 • Trang chủ

LINH HỒN LÀ GÌ?

 • Nhưng linh hồn của loài người vẫn tồn tại không có ngày kết thúc. Và linh hồn phải nhận lãnh kết quả của đời sống lúc còn trong xác thịt (mọi người đều dù phạm tội). linh hồn người phạm tội biết ngày vào hố lửa biết nóng, biết đau đớn, biết khổ hình, biết khóc lóc và nghiến răng nhưng không có ngày kết thúc và Đức Chúa Trời cũng cho biết rõ luôn là ở trong hồ lửa liên tục và đời đời.
 • Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Heb 12:17
 • Loài người hoàn toàn tuyệt vọng không có cách chi để được giãi cứu.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 2

 • Đấng Christ đã chịu chết, dùng huyết mình thiết lập giao ước mới thay thế giao ước cũ.
 • Đấng Christ ban cố luật pháp của Ngài cho dân sự nước Đức Chúa Trời, nước Đấng Christ, hay Hội Thánh của Đấng Christ.
 • Luật pháp Đấng Christ hay lời phán dạy của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn bởi Thánh Linh và các sứ đồ, sau khi họ qua đời được dùng làm mẫu mực cho Hội Thánh trong sự dạy dỗ, tổ chức thờ phượng, sống Đạo mà chúng ta có kinh thánh Tân ước từ đó đến nay. Mọi sự dạy dỗ cho dân nước Đức Chúa Trời đều qui vào hai điều răn.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ - Phần 1

Ban đầu Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng trời đất muôn vật.

Ngài đã tạo dựng một thế giới tốt lành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau khi hoàn tất sự tạo dựng tốt lành trên đất này Ngài công bố cho loài người được tự do thừa hưởng mọi sự tốt lành mà Ngài đã tạo dựng. Ngài cũng trao cho loài người quyền quản trị mọi vật trên trái đất này và ban phước cho loài người.

 • Một thế giới tốt lành mới được dựng nên.
 • Một vạn vật trên đất mới được hình thành.
 • Một loài người có sanh linh giống Đức Chúa Trời mới được khai sinh mà Đức Chúa Trời là chủ.
 • Một (vương quốc) nước Đức Chúa Trời mới được thể hiện mà trong nước đó Đức Chúa Trời là vua, loài người là dân sự.
 • Một gia đình (nhà Đức Chúa Trời) mới được thiết lập mà trong đó Đức Chúa Trời là Cha loài người là con.
 • Một mối quan hệ mật thiết giao hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người vừa mới được khởi sự.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt

Vì sao có 1 Đức Chúa Trời 1 Đấng cứu rỗi 1 Đạo Tin Lành mà lại có nhiều giáo phái Tin Lành, hệ phái Tin Lành, nhiều Hội Thánh thành lập mang những tên gọi khác nhau, đường hướng khác nhau?
Những hệ phái, Hội Thánh này khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ đã thiết lập như thế nào?

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này