Bài Viết

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Ðêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây do chúng nó …

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI Read More »

Những Người Được Sai Và Những Người Không Được Sai

Đức Chúa Trời là Đấng sai phái. Những tiên tri được sai và chịu sai. Những tiên tri giả kẻ không được sai và không chịu sai. Chỉ Mục Bài Viết: 1. Thẩm Quyền Sai Phái (Đức Chúa Trời Cầm Quyền Sai Phái). 2. Nguồn Gốc Và Mục Đích Sự Sai Phái. 3. Đức Chúa …

Những Người Được Sai Và Những Người Không Được Sai Read More »

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Bài Số 4

I.            THÔNG QUA NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt …

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Bài Số 4 Read More »

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3

I.            Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi chúng ta luận đến tin lành và phương cách cứu rỗi loài người thì chúng ta cần biết vững vàng rằng đây không phải là chuyện chúng ta muốn mà được. Ví dụ, một người đang trong tình trạng chết đuối thì việc người ấy mưu cầu …

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3 Read More »

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2

I.            NGUỒN GỐC SỰ CỨU RỖI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong khi loài người phạm tội và lẫn trốn Đức Chúa Trời không tìm cầu Ngài nữa thì Ngài tìm chúng ta như: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?”. Dẫu cho A-đam lẫn trốn Ngài nhưng Đức Chúa Trời …

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2 Read More »

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 1.     Tội Là Gì? Phạm Vào Lời Đức Chúa Trời Là Tội. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. (1Giăng 3:4) Khi làm trái luật tức là phạm tội mà luật ở đây không phải thuộc  phạm …

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ Read More »

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ NHẤT. Nhìn lại công cuộc tạo dựng ban đầu của trời đất. Muôn vật loài người sẽ thấy được tình yêu lớn lao Đức Chúa Trời dành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau 6 ngày tạo dựng sắm sẵn mọi sự tốt lành Đức Chúa Trời …

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2 Read More »

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 1

Một thế giới tốt lành mới được dựng nên. Một vạn vật trên đất mới được hình thành. Một loài người có sanh linh giống Đức Chúa Trời mới được khai sinh mà Đức Chúa Trời là chủ. Một (vương quốc) nước Đức Chúa Trời mới được thể hiện mà trong nước đó Đức Chúa …

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 1 Read More »