Uncategorized

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Bài Số 4

I.            THÔNG QUA NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt …

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Bài Số 4 Read More »

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3

I.            Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi chúng ta luận đến tin lành và phương cách cứu rỗi loài người thì chúng ta cần biết vững vàng rằng đây không phải là chuyện chúng ta muốn mà được. Ví dụ, một người đang trong tình trạng chết đuối thì việc người ấy mưu cầu …

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3 Read More »

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2

I.            NGUỒN GỐC SỰ CỨU RỖI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong khi loài người phạm tội và lẫn trốn Đức Chúa Trời không tìm cầu Ngài nữa thì Ngài tìm chúng ta như: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?”. Dẫu cho A-đam lẫn trốn Ngài nhưng Đức Chúa Trời …

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2 Read More »

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 1.     Tội Là Gì? Phạm Vào Lời Đức Chúa Trời Là Tội. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. (1Giăng 3:4) Khi làm trái luật tức là phạm tội mà luật ở đây không phải thuộc  phạm …

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ Read More »

Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7

Trong bài trước chúng ta được biết qua Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời diễn biến sự không vâng lời, sự phạm tội, của A-đam và Ê-va (loài người) qua đó chúng ta học được bài học như sau: 1/ – Satan Ma Quỉ Trá Hình Con Rắn Cám Dỗ Loài Người Không Vâng …

Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7 Read More »

Tiên Tri

để cho ứng nghiệm lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói rằng: Ma-thi-ơ 4:14 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng Tiên Tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ 5:12 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật …

Tiên Tri Read More »

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12

Sáng Thế Ký 8:1-19 1 Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. 2 Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời …

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12 Read More »

Sự Hủy Diệt Thế Gian Bằng Nước Lụt. Bài Số 11

1/- Tội Lỗi Gia Tăng: Từ A-đam đến Nô-ê khi nước lụt có khoảng 1656 năm. Ước tính dân số gia tăng lúc này cả tỷ người. Tình trạng loài người thời Nô-ê I Phierơ 3:20 loài người đầy dẫy sự bội nghịch – ý tưởng xấu xa hành động xấu xa, sự hung ác …

Sự Hủy Diệt Thế Gian Bằng Nước Lụt. Bài Số 11 Read More »

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10

Chỉ có một Đức Chúa Trời là cứu Chúa duy nhất, Đấng đã rao truyền lời hứa, giải cứu và chỉ bảo cho loài người phương cách để được giải cứu. Êsai 43:11-12. Chương trình giải cứu loài người tội lỗi thoát khỏi án phạt sự chết. Đã định trước trong lòng nhơn từ của …

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10 Read More »